diksiyoncu.com Diksiyon E?itimi - ?smet Topalo?lu

diksiyoncu.com
Title: Diksiyon E?itimi - ?smet Topalo?lu
Keywords:
Description: TRT' de yeti?ti, Reuters London'da uzmanla?t?, 208 VIP'e ?zel ei?itim verdi, 20.000'e yak?n ki?iye toplu e?itimlerle, spikerler yeti?tirdi, kekemeler konu?turdu. Davran?? E?itimi, Spikerlik E?itimi
diksiyoncu.com is ranked 15116116 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $8,026. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. diksiyoncu.com has 43% seo score.

diksiyoncu.com Information

Website / Domain: diksiyoncu.com
Website IP Address: 82.151.132.24
Domain DNS Server: ns1.webkontrol.doruk.net.tr,ns2.webkontrol.doruk.net.tr

diksiyoncu.com Rank

Alexa Rank: 15116116
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

diksiyoncu.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $8,026
Daily Revenue: $21
Monthly Revenue $659
Yearly Revenue: $8,026
Daily Unique Visitors 2,023
Monthly Unique Visitors: 60,690
Yearly Unique Visitors: 738,395

diksiyoncu.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Tue, 09 Aug 2016 20:22:54 GMT
Server Microsoft-IIS/7.5

diksiyoncu.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

diksiyoncu.com Traffic Sources Chart

diksiyoncu.com Similar Website

Domain Site Title

diksiyoncu.com Alexa Rank History Chart

diksiyoncu.com aleax

diksiyoncu.com Html To Plain Text

Diksiyon E?itimi - ?smet Topalo?lu Baz? s?zcükler yutulur ama hazmedilemez... Susmak, cümlenin istirahat halidir. oturmu? cümle din? olur. ?ok konu?up cümleyi yorma, Yoksa cümle alem yorulur. Ne konu?tu?undan ?ok ne anlatt???n ?nemlidir. Ya anlayan biriyle konu? ya da anlam?yorlarsa sus ki, anla??lmad???n? herkese anlatmak zorunda kalmayas?n. ??renilmesi gereken ilk dil tatl? dildir. Dünyada yalan? olmayan tek dil de beden dilidir. Dü?ünceler bask? alt?na al?narak yok edilemez. Onlar ancak dikkate al?nmayarak yok edilirler... ?nce kalbine sevmesini, Sonra diline susmas?n?, Sonra da, yüre?ine konu?mas?n? ??reteceksin... ?nsan f?rsatlar?n gelmesini bekler, f?rsatlarda insan?n gelmesini.F?rsatlar bekler, insanlar bekler. Kazanan hep mazeretler olur... "Konu?abilmek" ile "konu?may? bilmek" aras?nda büyük bir fark vard?r. Mesela ?o?u insan ikincisini bilmez. Ba?kalar?n?n zekas?yla cümle kuramazs?n?z; ama ba?kalar?n?n cümleleriyle zeki g?rünebilirsiniz... Lisede geometri dersindeydik. Konu: ü?genin i? a??lar?n?n toplam?yd?. O anda ne olduysa ben, midye ??kar?r gibi dalm?? gitmi?im. Y?llar sonra kendimi "i? ac?lar?n?n toplam?" e?itimi verirken buldum... Ana Sayfa ?zge?mi? E?itim ??erikleri ve Metinleri Diksiyon Davran?? E?itimi G?rgü ve Nezaket Kurallar? Spiker E?itimi Kekeme Konu?turma E?itimi Zaman Y?netimi E?itim Metinleri ?zel E?itimler Toplu ve Kurumsal E?itimler Yaz?lar ücretlendirme Bas?nda Referanslar ?leti?im Uluda? üniversitesi T?p Fakültesi Anestezi Anabilim Dal?’n?n Uluda? Grand Yaz?c? Otel’de düzenledi?i 19. K?? Sempozyumu’na di?er fakültelerin Dekan, profes?r, do?ent ve 150 ye yak?n bilim insan? kat?ld?. Sunumuma g?sterilen ilgi ve iltifatlar i?in tüm kat?l?mc?lara te?ekkür ederim. Fethiye Ticaret Odas? üyeleri ile birlikte Butik Yacth Otel'deydik. Antalya kervansaray kongre salonunda konferans?ma kat?lan 1000 ki?iye binlerce te?ekkür. Mars Lojistik deniz ve hava ta??mac?l??? ?al??anlar?yla ?stanbul G?nen Hotel' de iki gün süren e?itimlerimiz oldu. SRADI?I AKADEM? ESK??EH?R SEM?NER?M?Z KEY?FL? VE KALICI ETK?LER BIRAKTI Mars Logistics'le Hilton ParkSA'da yapt???m?z son e?itimimiz tam gün olarak 20 Kas?m 2012 Sal? günü ger?ekle?ti. Afyon Kocatepe üniversitesi ??letme ve Ekonomi Kulübü'nün muhte?em organizasyonu ile ger?ekle?en "Diksiyon ve ?kna Teknikleri" ile ilgili 2 günlük seminerimizde 500 kat?l?mc?yla s?ra d??? bir e?itimi ya?ad?k. Kas?m ay?nda Mars Logistic "mü?teri e?itimleri" i?in ?stanbul Hilton'day?z. Konu?abilmek ile konu?may? bilmek aras?ndaki fark: Dünyay? y?netenler ikna edenlerdir. Emredenlerde ya sava? ??kar?rlar yada sava?lar? y?netirler. Konu?arak evlenir konu?arak bo?an?r?z. Konu?arak y?netir ve ... ?zge?mi? TRT' de yeti?ti Reuters London'da uzmanla?t? 208 VIP'e ?zel e?itim verdi 20.000'e yak?n ki?iye toplu e?itimlerle spikerler yeti?tirdi kekemeler konu?turdu... Toplu ve Kurumsal E?itimler Do?ru ve ikna edici konu?ma tekniklerinde topluluklar?n, kurumlar?n ve akademik kurulu?lar?n vazge?ilmez tercihi oldu... Kekeme Konu?turma E?itimi Kekemelik bir hastal?k de?il bir nefes alma yanl??l???d?r. ??retilenler ??renenler taraf?ndan uygulan?rsa kekemelik gevezeli?e bile d?nü?ebilir...

diksiyoncu.com Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: DIKSIYONCU.COM
 Domain ID: 415153985
 WHOIS Server: whois.godaddy.com
 Referral URL: http://www.godaddy.com
 Updated Date: 2015-12-29T09:22:10Z
 Creation Date: 2006-04-17T16:46:41Z
 Registry Expiry Date: 2017-04-17T16:46:41Z
 Sponsoring Registrar: GoDaddy.com, LLC
 Sponsoring Registrar IANA ID: 146
 Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
 Domain Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientRenewProhibited
 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
 Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
 Name Server: NS1.TELEPATIYAZILIM.COM
 Name Server: NS2.TELEPATIYAZILIM.COM
 DNSSEC: unsigned
>>> Last update of whois database: Sun, 22 May 2016 00:07:30 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars